25 Nisan 2012 Çarşamba

Çağlar ve Müzik - 16

Bölüm 16 / Orijinal Yayın Tarihi: 3 Mayıs 1999Sayın izleyiciler; Schoenberg'in 1900 yılında yazmaya başlamasına karşın ancak 1911 tamamlayabilmiş olduğu, opus sayısı bulunmayan, büyük boyutlu yapıtı "Gurre-Lieder"in dinletememiş bulunduğumuz; 2. ve 3. Bölümlerini bugünkü izlencemizde sunacağız. Anımsatalım; Dinleyeceğiniz kayıtta Waldemar'ı Şahtşnayder, Tove'yi İnge Borkh seslendirmekte, Bavyera Radyosu Senfoni Orkestrasını Rafael Kubelik yönetmektedir. Şimdi, yapıtın 2. ve 3. bölümlerini sunuyoruz.
MÜZİK: Gurre-Lieder 2. ve 3. Bölümler (14'00") (26'00")
Gurre Lieder'in ilk seslendirildiği 1913 yılına gelinceye değin, Schoenberg; hepsi de dengeserlikdışı/atonal küğe daha çok açılım gösteren, küğ tarihi yönünden çok önemli sayılan hayli yapıt ortaya koymuştur. İlk seslendirilişlerinde hemen hepsi de tepkiyle karşılaşmış bu yapıtları gelecek izlencelerimizde sunacağız. Bugünkü izlencemizi, Schoenberg'in opus sayısı olmayan "Kabare Şarkıları"nı (Brettl-Lieder) sunarak bitireceğiz. Schoenberg 1901 yılında hem öğretmeni, hem dostu bulunan Alexander Zemlinsky'nin kızkardeşiyle evlendi. Aynı yıl Berlin'e giderek, geçimini sağlamak için burada, sanatsal yanı bulunan "Überbrettl" adlı kabarede çellocu olarak çalıştı. Bu kabarede yöneticilik de yapıyordu. Bir dönem çok tutulmuş olan bu kabaredeki çalışmaları sırasında "kabare küğü" olarak sekiz de şarkı bağdadı. Bu şarkılar çok tutuldu. Berlin'deki çalışmaları sırasında Richard Strauss ile tanıştı. Zemlinsky gibi onun da desteğini kazandı. Bu destek sonucu 1902'de Liszt Bursunu kazandı. Stern Konservatuvarında öğretmenlik de yaptı. 1903 yazında yine Viyana'ya döndü.
Schoenberg'in Berlin'de bulunduğu yıllarda, çalıştığı kabarede söylenmesi için yazmış olduğu sekiz şarkının başlıkları şunlardır:
  1. Galathea
  2. Cigerlette
  3. Kolay Doyuma Ulaşan Aşık (Der Genügsame Liebhaber)
  4. Yalınç / Basit Şarkı (Einfaltiges Lied)
  5. Uyarış (Mahnung)
  6. Herkes Kendininkini (Jedem Das Seine)
  7. Arkadya Aynası'nda Arya (Arie Aus Dem Spiegel von ARCAdien)
  8. Uyurgezer (Nachtwandler)
Soprano Jessye Norman'a piyanoda James Levine eşlik etmektedir. Ancak son şarkı olan "Uyurgezer"de Mary Ann Archer küçükflüt, Mark Gould trompet, Gregory Zuker trampet çalmaktadırlar...
MÜZİK: Schoenberg – Kabare Şarkıları (28'42")

Not: Tekrar yayında kısaltılmış olan programın ses kaydında Kabare Şarkıları yerine, 17 Mayıs 1999 tarihili programda yer alan Piyano için Üç Parça Op.11 yayınlanmıştır.

18 Nisan 2012 Çarşamba

Çağlar ve Müzik - 15

Bölüm 15 / Orijinal Yayın Tarihi: 26 Nisan 1999Geçtiğimiz izlencemizde Schönberg'in 1. Dördülünün üç bölümünü sunmuş 4. bölümünü verememiştik. Şimdi bu son bölümü sunuyoruz. Schönberg'in 1. Dördülü ile küğüne karşı tepkilerin, beğenmezlikerin oluşmaya başlamış oldulduğunu belirtmiştik. Dengeserliğe bağlı olmasına karşın 1. Dördül'ün dinleyicinin çoğunluğuna dinleti salonunu bırakıp gitmeye vardırması hangi nedenlere dayanabilir? Bugün bize genel yapısı/havası bakımından oldukça yumuşak gelen bu yapıtın 1905 yılının Viyanalı dinleyicisini bunaltan/kaçıran yanı ne olabilirdi? 1903 yılında Schönberg'in öğrencisi olan Alban Berg, hocasının her yönden mükemmel bulduğu yapıtının "yaygın bir çokyüzeylilik/polifoni ve girdiye/kontrpuvana dayalı tümce tekniğine" işaret etmektedir. Op.4 Aydınlanan Gece'de de kendini gösteren bu yoğun çokyüzeylilik anlayışı, 1. Dördül'de daha da artmış olduğu için bu yoğunluğa kulağı alışkın olmayan Viyanalı dinleyiciye içinden çıkılmaz, karmakarışık gelmiş olabilir.
Geçen izlencemizde Schönberg'in "birinci dönem" yapıtlarını saymıştık. Bunların içinde, Schönberg küğünün gelişimi bakımından çok önemli bulunan Op.9 - 15 Çalgı için Oda Senfonisi No.1, Op.10 - 2. Yaylı Dördül ile Op.2 - Piyano için Üç Parça'yı ileriki izlencelerimizde dinleteceğiz. Bunların üçü de giderek dengeserlikten uzaklaşıp, dengeserlik dışına/atonaliteye kayışın en açık örneklerini oluştururlar. Ancak bugünkü izlencemizde biz sizlere, Schönberg'in yine dengeserlik anlayışına bağlı kaldığı dev boyutlu bir yapıtını: Gurre Lieder'i tanıtmaya başlayacağız.
Schönberg Gurre-Lieder'in yazımına 1900 yılında başlamış birinci ve ikinci bölüm1eri 1901 yılında tamamlamıştır. Üçüncü bölümle son koro'yu yazması, daha önce yazdığı bölümleri birçok kez gözden geçirerek kesinleştirmesi 1911 yılına kadar sürmüştür. Yapıt, Danimarkalı ozan Jens Peter Jakobsen'in umutsuz bir sevi öyküsünü anlatan yırı üzerine yazılmıştır. Kral Waldemar ile Tove'nin ilk karşılaşmada birbirlerine sevgiyle bağlanmaları, doğanın zenginliği içinde gelişmiş bu sevinin ölümü bile hiçe sayacak güçte oluşu, sevenler için ölümün birbirine karışan bulutlar gibi erinç verici olabileceği karşılıklı şarkılarında anlatılır. Ne ki birinci bölümün sonunda bir güvercin Tove'nin ölüm haberini getirir. Kral Waldemar'ın karısı Tove'yi öldürmüş, tüm izleri yok etmiştir. Kral Waldemar ölüsünü göremediği Tove'yi her yerde arar, Tanrıya isyan durumunda sonu belirsiz bir yolculuğa çıkar.
Gurre-Lieder'in orkestra kadrosu o güne değin görülmemiş ölçüde geniştir: Beş yalkıcı/solist (bir soprano, bir mezzo soprano, iki tenor, bir bas), bir konuşmacı, içinde dört sesli üç ayrı erkek korosu ile sekiz kişilik bir karışık koronun özel olarak yer aldığı çok geniş koronun yanında: 4 küçük flüt, 4 büyük flüt, 5 obva, 7 klarinet, 3 fagot, 2 kontrafagot, 10 koro, 7 trompet, 7 trombon, 4 arp, kalabalık vurma çalgılar katılyor. Toplam 150 kişilik bir orkestra.
Gurre-Lieder'i yazabilmek için Schönberg özel olarak 48 dizek nota kağıdı bastırmak zorunda kalmıştı. Yapıt ilk kez Scbönberg'in yakın arkadaşlarından dönemin öncü bağdarlarından 1878'de doğup 1934 yılında ölmüş bulunan, yalnız çağdaş küğün seslendirildiği "Filarmoni korosunu" kurmuş olan Franz Schreker yönetiminde 23 Şubat 1913 günü seslendirilmiştir.
Çok etkileyici bir duygunluk içinde gelişen yapıt sonsuz doğa zenginliğini, sevi tutkusunun coşkusunu, ölümün çaresizliğini ve bir soytarının Waldemar'ın çıkmazlarıyla alay edişini dile getirmede alabildiğine geniş tutulmuş renk paletleriyle verilmiş olmasına karşın bütünlüğünü hiç yitirmez. Yalnız ilk iki bölümde Schönberg'in dengeser anlayışa yakın durmasına karşın, üçüncü bölümde yönünü biraz değiştirdiği dengeserlik dışına kayışın etkileyici, sağlam bir örneğini ortaya koyduğu açıktır.
Schönberg'in 1900-1911 yılları arasında tamamlayabilmiş olduğu opus sayısı bulunmayan, büyük yapıtı "Gurre-Lieder"in birinci bölümünün tümünü sizlere sunacağız. Üçüncü bölümü gelecek izlencemizde vereceğiz Dinleyeceğiniz sanatçılar şunlardır:
Kral Waldemar : Herbert Schachtschnabel
Tove : Inge Borkh
Waldtaube (Orman Güvercini) : Hertha Töpper
Köylü : Kieth Engen
Soytarı Klaus : Hans Herbert Fiedler
Bavyera Radyosu Korosu (Wolfgang Schubert)
Bavyera Radyosu Senfoni Orkestrası (Rafael Kubelik)
KÜĞ : Arnold Schönberg. Gurre Lieder - 1. Bölüm (55'00")

11 Nisan 2012 Çarşamba

Çağlar ve Müzik - 14

Bölüm 14 / Orijinal Yayın Tarihi: 19 Nisan 1999Günümüzün ilerici küğünün temelinde yatan devrimci oluşum, Arnold Schönberg'in köktenci/radikal görüşe dayanan uygulamalarından doğmuştur. Yüzyılımızın başlarında büyük devrimciler olarak karşılanmış; ne Debussy, ne Skryabin, ne de Stravinsky yaptıkları ileri atılışlara karşın geleceğin küğünü belirlemede Schönberg kadar etkili olabilmişlerdir. Bunun nedeni; aynı çağda yaşamış olmalarına karşın, hiçbir bağdarın Schönberg kadar köktenci davranamamış, küğün dilini/gramerini ve yapısını onun çekincesiz atılışı ölçüsünde değiştirememiş olmalarındadır.
Ne ki Schönberg'in küğde yaptığı devrim birden oluşmamıştır. Bu devrimin nasıl gerçekleştiğini adım adım izleyebilmek çok merak verici bir öykü niteliği taşır.
13 Eylül 1874'de Viyana'da doğmuş olan Schönberg, orta halli bir ailenin çocuğuydu. Küçük yaşta keman ve çello çalmayı öğreniyordu. 16 yaşına geldiğinde babasının ölümü üzerine, geçinebilmek için bir bankada memurluk yapmaya başladı. Yine de küğcü arkadaş topluluğu içinde çellosuyla yer almayı gözetiyor, ufak tefek parçalar yazıyordu. Bağdarlığı, yayınlanan bir ansiklopedinin küğle ilgili maddelerini okuyarak, denemelere kalkışarak öğrenme yolundaydı. Ansiklopedi yayınının "S" harfine bir gelebilse de "Sonat" biçimini öğrenebilse bekleyişi içindeydi. 1894'de yirmi yaşındayken, kendisinden üç yaş büyük olan Alexander von Zemlinsky'den girdi/kontrapunt ve bağdama dersi almaya başladı. Daha üç aylık öğrenciyken, hocası Zemlinsky, Schönberg'in açık zekası, gördüğünü tüm ögeleriyle bir anda kavrama yetenek ve yetisi karşısında: "Daha şimdiden benden çok şey biliyor" diyordu.
Seslendirilen ilk yapıtı; Büyük re dengeserli Yaylı Dördülü 1897'de beğeniyle karşılandı. Bu ilk yapıta opus sayısı vermemişti. 1898-1899 yılları içinde ortaya çıkan piyano eşlikli bariton veya mezzosoprano için yazılmış şarkılar Op.1, Op.2, Op.3 sayılarını taşır. Sonradan yazacağı başka şarkı dizilerindeki dikkat çekici devrimci niteliği pek göstermezler.
1899 yılında Op.4 "Aydınlanan Gece" başlıklı yaylılar altılısı ilk seslendirilişinde büyük beğeni topladı... Oysa daha önce "Viyana Ses Sanatçıları Topluluğu"nca gözden geçirilmiş olan yapıt için bu toplulukca; Wagner'in Parsifal'inin üzerinden sünger geçirilmişcesine silik tınlayan bir kopyası, yargısı verilmişti. Schönberg bu yapıtını 1917'de yaylıçalar orkestrasına uyarladığı gibi 1943'de gözden geçirerek yeni bir düzenlemeye ulaştırmıştır. Kesin olan yön: "Aydınlanan Gece"nin çok uzun yıllar Schönberg'in en çok seslendirilen yapıtı bulunmasıdır. Bu yapıt; Schönberg'in geç-romantik akım içinde ortaya koyduğu, uyumsal/ armonik yapısı bakımından Wagner'i, içsel anlatımın sürekli zengin çeşitleme dokusuna dayandırılması bakımından Brahms'ı anıştıran yapısıyla dikkat çekici bir özgülük göstermektedir. Schönberg bu yapıtını Dehmel'in bir yırı/konulu şiiri üzerine bağdamıştır. Konu kısaca şöyledir: Birbirini seven bir kadınla erkek birlikte ayışığının aydınlattığı bir vadide yürümektedirler. Kadın bunalım içindedir, üzgündür, suçluluk duymaktadır. Çünkü bir süre önce sevdiği adamdan uzaklaşmış, ondan uzakta, aşırı yaşadığı sırada analığa özlem duyarak, dayanılmaz bir dürtü sonucu bir başkasından hamile kalmıştır. Şimdi sevgilisiyle buluşmuş, ona dönmüştür ama, karnındaki çocuktan ötürü üzgünlük içindedir, çünkü kavuşma anında herşeyi yeniden yitireceği korkusu içindedir. Adım adım yürünen vadide aydınlık biraz azaldığı, kimi çoğaldığı yerleri geçerken umut/umutsuzluk, kavuşma/yitiriş duygularının çatıştığı sezilir. Sonunda, erkeğin, sevdiği kadına "karnındaki çocuğu kendisinin sayacağını" belirtmesiyle gecenin aydınlanmasına ulaşılmış olunur.
Schönberg'in Op.4 "Aydınlanan Gece" adlı bu yapıtını, Herbert von Karajan yönetiminde (orkestraya uyarlanmış biçimiyle) Berlin Filarmoniden dinleyeceğiz.
MÜZİK : Aydınlanan Gece (29'43")
Arnold Schönberg yaşamının sonlarına doğru, yaratıcılığının üç dönemi olduğunu belirtmiştir. Bu belirlemeye göre: Birinci Dönem; dengeserliğe / tonaliteye bağlı olduğu dönemdir ki 1899-1908 yılları arasını kapsamaktadır.
İkinci Dönem: 1908-1923 yılları arasındaki dengeserlikdışı /Atonal Dönemdir.
Üçüncü ve son dönem: 1923'den son yapıtlarını yazmış olduğu, ölümünden bir yıl öncesi; 1950 yılına dek süren: dizisel / 12 Ses Küğü dönemidir.
Schönberg'in dengeserliğe bağlı kaldığı birinci dönem yapıtlarının Op.4 Aydınlanan Gece'den sonraki sırası şöyledir:
Op.5 Pelleas ve Melisande - Senfonisel yır (1902-1903) bu yapıtı daha önceki izlencemizin birinde sizlere dinletmiştik.
Op.6 Sekiz Şarkı - piyano eşlikli (1905)
Op.7 Dördül No.l (küçük re dengeserli) (1904 -1905)
Op.8 Orkestra Eşlikli Altı Şarkı (1904)
Op.9 15 Yalkın/solo çalgı için Oda senfonisi No.1 (1906)
Op.10 Dördül No.2 (küçük fa diyez dengeserli) (Bu dördül'ün son iki bölümünde soprano yalkıcı/solist sarkı söylemektedir) (1907-1908)
Op.11 Piyano için Üç parça (1908)
Op.12 Piyano eşlikli iki şarkı/iki ballad (1906-1907)
Op.13 Eşliksiz koro için "Friede auf Erden" (1907)
Op.14 Piyano eşlikli iki şarkı (1907)
Biz, bugünkü izlencemizde sizlere son olarak Op.10 Yaylılar Dördülü No.1'in ilk üç bölümünü dinleteceğiz. Aydınlık geceden sonra Schönberg'in hiçbir yapıtı ilk seslendirilişinde izleyiciden olumlu tepki almamıştır. Dengeserliğe bağlı, küçük re dengeserliğinin egemenliğinde yazılmış Birinci Dördül, ilk seslendirilişinde izleyicinin çoğunluğunun dinleti salonunu bırakıp gitmesiyle, artık Schönberg'in küğüne karşı başlayacak ve bağdarı "şarlatanlıkla" suçlamaya kadar varacak olumsuzlamanın başlangıcını oluşturmuştur.
Dört bölümlü olan Op.7 Birinci Dördül'ü Arditti Dörtlüsü seslendirecek.
MÜZİK: Scönberg Dördül No.1 Op.7 (46'03")

4 Nisan 2012 Çarşamba

Çağlar ve Müzik - 13

Bölüm 13 / Orijinal Yayın Tarihi: 12 Nisan 1999Bugünkü izlencemizde önce Debussy'nin Pelleas ve Melisande Operasının beşinci perdesinden kalan bölümcükleri vererek operanın sunulmasını tamamlamış olacağız. Pelleas ve Melisande operası 5. Perde sonu.
Pelleas ve Melisande operasının dinleteceğimiz kaydında:
Malisande'ı soprano Maria Ewing
Pelleas'ı tenor François Le Roux
Golaud'yu bariton Jose Van Dam
Kral Arkel'i bas Jean-Philippe Curtis
Goland'nun ölmüş karısından olan çocuğu Yniold'u mezzosoprano Patrisia Pace,
Golaud ve Pelleas'ın anneleri Genvieve'i kontralto Christa Ludwig
Doktoru bas Rudolf Mazzola seslendirmekte,
Viyana Filarmonisini Claudio Abbado yönetmektedir.
MÜZİK: Özel arşiv - Pelleas ve Melisande Operası (13'32")
Sayın dinleyiciler, bugünkü izlencemizde size son olarak dinleteceğimiz yapıt yine Debussy'nin çok önemli saydığımız sahne yapıtlarından bir başkası: Le Martyre de Saint Sabastien / Aziz veya Ermiş Sebastien'in Çektiği veya Şehitliği diye çevirebileceğimiz bu yapıtı Debussy, İtalyan ozan Gabriel Danunzio'nun Fransızca yazmış olduğu cönk üzerine yalkın/solo sesler, koro ve orkestra için 1911 yılında bağdamıştır. Pelleas ve Melisande'ın ortaya çıkışından dokuz yıl sonra ortaya koyduğu bu bağdasını Debussy "5 Perdelik Giz-oyun" olarak tanımlamıştır. Danunzio'nun cönkünün bağdanmasını Yahudi kökenli ünlü Rus kırıncı İda Rubinstein önce Roger Ducasse ile Florent Schmitt'den birisine vermeyi düşünürse de sonunda Debussy'de karar kılar ve ona götürür. Cönk Debussy'yi çok etkilemiştir. Yapıtı bağdarken "köle gibi çalıştığını, başını bir an yapıttan kaldıramadığını" söylemiştir. Yapıt ilk kez 22 Mayıs 1911'de Paris'de Chatelet tiyatrosunda Debussy'nin öğrencisi Andre Caplet yönetiminde seslendirilir. Ne ki gösterimden önce bir rezalet çıkacağı havası kendini gösterir. Ermiş Sebastien'in yarı tanrı, yarı insan anlamca bulanık kimliği nedeniyle Vatikan Danunzio'nun söz konusu yapıtını "yasaklanmış yapıtlar" dizisi içine almıştır. Danunzio'nun: Hristiyan tapısına uygun düşmeyecek biçimde puta taparların kuttörenlerini birbirine karıştırdığı savı söz konusu edilmektedir. Paris başpiskopusu da gösteriye gidecekleri aforoz edeceği tehdidini savurmuştur. Bir ermişin Yahudi asıllı bir kırıncının gövdesinde kendini gösterebileceği kökten dincilerin indinde hoş görülebilir, bağışlanabilir bir davranış değildir.
Yine de gösteri çok başarılı geçer.
Yapıt, eleştirmenlerce hep bir tür Fransız Parsifal'i olarak görülmek istenmişti.
Kuşku götürmeyen nokta Debussy'nin küğünde bu yapıtın bir dönüm noktası oluşturduğudur. Kısaca belirtmek gerekirse; Debussy "mozayik" küğünden uzaklaşmış, daha az örgülü, daha uzun çizgilerle başat ezgiselliği gözeterek bölümler arasında birinden ötekine götüren bütünlüğü aramıştır. Son yapıtları olan ve genelde Debussy'nin "klasik" biçim anlayışına dönüşü olarak görülen Sonatlarına ulaşacak yol "Ermiş Sebastien'in Çektikleri" ile başlamış olmaktadır.
Beş perdelik veya bir oratoryo gibi ele alırsak beş bölümlü olan yapıtın bölüm başlıkları şöyledir:
I - Zambaklar Sarayı
II- Büyülü Oda
III- Düzmece Tanrıların Oturumu
IV - Yaralı Defne
V - Uçmak/Cennet
Şimdi Debussy'nin "Ermiş Sebastien'in Çektikleri" giz-oyununun tümünü sunacağız.
Yalkıcılar/solistler: Suzanne Danco, Nancy Waugh, Marie-Lise de Montmollin, La Tour de Peilz korosu, Suisse Romande orkestrasını Ernest Ansermet yönetiyor.
MÜZİK : Le Martyre de Saint Sebastien

2 Nisan 2012 Pazartesi

Çağlar ve Müzik - 12

Bölüm 12 / Orijinal Yayın Tarihi: 5 Nisan 1999Bugünkü izlencemizde, Debussy'nin Pelleas ve Melisande operasının üçüncü perdesinin 2,3,4 sahhneleri ile, 4 sahneden oluşan 4. perdenin tümünü ve operanın sonu olan 5. perdenin baş kısmını sunacağız.
Pelleas ve Melisande operasının dinleteceğimiz kaydında:
Melisande'ı soprano Maria Ewing
Pelleas'ı tenor François Le Roux
Golaud'yu bariton Jose Van Dam
Kral Arkel'i bas Jean-Philippe Curtis
Goland'nun ölmüş karısından olan çocuğu Yniold'u mezzosoprano Patrisia Pace,
Golaud ve Pelleas'ın anneleri Genvieve'i kontralto Christa Ludwig
Doktoru bas Rudolf Mazzola seslendirmekte,
Viyana Filarmonisini Claudio Abbado yönetmektedir.
MÜZİK : Özel arşiv - Pelleas ve Melisande Operası:
3. perdeden 2,3,4. sahneler
4. perde (tüm)
5. perde (baş kısmı)